top of page
21.09.29-109.jpg

Psichologijos studija Natūrali Motinystė

Kompleksinės psichologinės paslaugos šeimai, kurios padeda kurti ryšį su vaikais ir pačiu savimi

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.naturalimotinyste.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių/paslaugų krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, paspaudžia mygtuką „Užsakyti”.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

2.1. Vykdydamas internetinę prekybą Pardavėjas išskirtinį dėmesį skiria asmens duomenų apsaugai, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitais LR galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
2.2. www.naturalimotinyste.lt internetiniame tinklalapyje viešai skelbiama patvirtinta Privatumo politika detaliai reglamentuoja, kaip tvarkomi Pirkėjų asmens duomenys.

2.3. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir jos vykdymui, įskaitant pristatymą, būtini Pirkėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti pristatymui būtini duomenys. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami išimtinai prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pardavėjui siekiant užtikrinti nuoseklų www.naturalimotinyste.lt internetinio tinklapio funkcionalumą, užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą, priminti Pirkėjui apie patikusias prekes, rinkti internetinio tinklalapio lankymo statistiką, www.naturalimotinyste.lt internetiniame tinklapyje yra naudojami slapukai. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio internetiniame tinklalapyje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie internetinio tinklapio ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito internetiniame tinklalapyje metu, Pirkėjo naršyklė nuskaito slapuką ir perduoda informaciją atgal internetiniam tinklalapiui arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką. Slapukų internetiniame tinklalapyje renkama informacija padeda atpažinti internetinio tinklalapio lankytoją, išsaugoti lankymosi internetiniame tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ir nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, mokėjimas už prekes privalo būti atliktas per 2 darbo dienas. Negavus mokėjimo per šį terminą Pardavėjas turi teisę pirkimo – pardavimo sutartį laikyti negaliojančia.

3.7 Pirkėjas neturi teisės viešinti, kopijuoti ir kitaip dalintis įsigytais video seminarais su kitais asmenimis. Video seminarai skirti tik asmeniniam naudojimui. Jei norite juos naudoti kitais tikslais susisiekite su mumis el. paštu naturalimotinyste@gmail.com Video seminarų viešinimas ar dalinimasis su kitais asmenimis yra autorinių teisių pažeidimas, už kurį gręsia administracinė atsakomybė. 

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja taikyti tinkamas organizacines, technines ir teisines priemones Pirkėjo asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, suteikti galimybę peržiūrėti įsigytus video seminarus. 

5. PREKIŲ/PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI 

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių/paslaugų kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes/paslaugas vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis; „Paypal“sistema ir kitais Pardavėjo nurodytais atsiskaitymo būdais. 

5.5. Prekių rinkimas, pakavimas, išsiuntimas trunka 2 - 3 darbo dienas. Informaciją apie video seminarų peržiūrą gausite per 1 darbo dieną. 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas gali prekes priimti pats. Tuo atveju individualiai sutariams atsiėmimo laikas.  

6.3. Prekės pristatomos per Omniva paštomatus.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.

 

7. PREKIŲ/PASLAUGŲ KAITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes LR CK 6.22810 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-11 dienos nutarime dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo nustatyta tvarka. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR CK 6.363 str. nustatyta tvarka. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
7.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei prekės pažeistos, sugadintos, buvo naudotos. 

7.4. Įsigyti video seminarai yra nekeičiami ir negrąžinami. 

8. PIRKĖJO, PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybe už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų klaidingų ar netikslių duomenų.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei trečia šalis naudojasi Pirkėjo prisijungimo kodais, Pirkėjas yra atsakingas už trečios šalies veiksmus elektroninėje parduotuvėje.

8.3. Pardavėjas atsakingas tik už tą informaciją, kuri yra pateikta Pardavėjo tinklapyje.

9. INFORMACIJA

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. paštu labas@naturalimotinyste.lt.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

bottom of page