top of page

Urtė Navickienė

Vaikų, paauglių ir suaugusių psichologė

Esu dviejų vaikų mama, savo profesinį kelią ir širdį atvėrusi vaiko ir šeimos pasauliui.


Konsultavimo patirties įgijusi su jautriomis vaikų grupėmis SOS vaikų kaime bei Santarų klinikų Vaiko raidos centre, giliai pajaučiau, kad svarbiausias vaiko pasaulyje yra santykis, kuriame gali rastis gyvas ir autentiškas ryšys vienas su kitu ir savimi. 


Taip, kaip vaiko vidiniame pasaulyje vyksta nenutrūkstantys, stiprūs, kartais trikdantys virsmai ir išgyvenimai, taip ir tėvystė visuomet pilna iššūkių. Esu tam, kad padėčiau sukurti erdvę, kurioje vaikas jaustųsi saugus tyrinėti, pažinti, priimti save. Kartu noriu padėti tėvams aiškiau suprasti vaiko poreikius, raidos ypatumus ir rasti būdus, kuriais vaikas galėtų kurti saugius ir darnius santykius savo reikšmingoje aplinkoje.

Urtė Navickienė
bottom of page