top of page

Apie empatišką griežtumą

Stebiu save, aplinkinius, klausausi bendraamžių mamų ir tėčių, močiučių ir senelių bei jų ir mūsų visų iššūkių brėžiant ribas, drausminant, stabdant mažuosius. Ir pastebiu, jog mums gana lengvai sekasi rodyti meilę ir švelnumą. Taip pat, daugeliui gana automatiškai ir lengvai pavyksta būti griežtiems - negalima, neik, nedaryk. Bet dažnai tas griežtumas, ypač jei mūsų neišgirsta, linkęs mus nusviesti į kraštutinumą - imame elgtis grubiai, kelti balsą, pykti ir grasinti. Sudėtingiausia visgi yra suderinti šiuos du polius - empatiją, meilę, švelnumą ir griežtumą. Man labai patinka Dr. Aletha Solter naudojamas terminas "loving limits" (mylinčios ribos). Ir šie dalykai iš tiesų veikia tik tada, kai eina kartu. Meilė, švelnumas, leidimas ir t.t. be ribų yra linkę mus privesti prie visiško savo poreikių ignoravimo, kas ilgainiui netgi kenkia mūsų ryšiui su vaikais, nes mes imame neapkęsti jų elgesio. O griežtumas, drausminimas be švelnumo ir empatijos gali virsti griežta autoritarine diktatūra, kur mūsų elgesio ilgainiui i